Turvakiledega

Turvakiledega on võimalik klaaspinnad muuta oluliselt purunemiskindlamaks, turvalisemaks ja ohutumaks.  Tavapäraselt kasutatakse klaaspindade katmist turvakiledega kahel eesmärgil:

1. Tuvalisuse tagamiseks, kui soovitakse anda mingisugusele klaaspinnale täiendav vastupidavus vandalismi suhtes. Turvakiledega kaetud klaaspaketist ei ole  võimalik seda purustades sealt kiiresti ja lihtsalt läbi minna vaid selleks tuleb pakett peale purustamist täiteavast vähemalt osaliselt välja raiuda.  See aga annab omakorda vajalikku lisaaega turvameetmete rakendumiseks ja/või rakendamiseks, mis sellistes olukordades on määrava tähtsusega. Samuti taluvad turvakiledega kaetud klaaspinnad ka oluliselt tugevamaid juhuslikke  mehhaanilisi lööke ja muid võimalikke vigastusi kuna klaaspinnale kantud turvakile võtab esmase mehhaanilise koormuse ja deformatsiooni endale.

2. Killukaitse tagamiseks, kui soovitakse luua klaaspaketi või klaaspinna purunemise korral turvakeskkond, milles purunenud klaasi killud laiali ei lendaks. Selline kaitse on nõutav näiteks toiduainete tööstustes vahetult toiduainete käitlemisega kokkupuutuvates ruumides, et välistada klaaside purunemisel klaasikildude sattumine käideldava toidu sisse.